+908507371312
destek@targettedu.com

Kişisel Stres Yönetimi

Eğitmen: Targett Edu Kategori Sınava Hazırlık 13 May 2022

Stres mi?Stres sonrası reaksiyon mu?


Stres kavramını tanımlamadan önce biraz düşünelim.Stres size neyi ifade ediyor? Sizi asıl rahatsız eden şey stres kaynağının kendisi mi yoksa stres kaynağına verdiğiniz reaksiyon mu?Stres kaynağının reaksiyon göstermenizi nasıl nedeni düşünceleriniz ya da düşünce yapınız mı? Duygularınız mı yoksa inançlarınız mı lütfen detaylı olarak düşünün. Düşüncelerinizi not etmek amacıyla yanınızda kâğıt ve kalem bulundurun soruları cevaplamak için:


Stres kavramının size çağrıştırdığı ilk şey nedir? Lütfen cevaplarınızı yanınızda bulunan kağıda yazın.

Stres kayna kayna mı yoksa stres reaksiyonu mu? ,


Şimdi belirlediğiniz 3 şeyden birini seçin. Seçiminizin “Stres Kaynağı” ise stres reaksiyonu hatırlamaya çalışın. Eğer seçiminde “Stres Reaksiyonu” ise stres kaynağını bulmaya çalışın.

Bulgularını kağıda yazın.

Stres mi? Stres sonrası reaksiyon.Stres çevre ve birey arasındaki 1 tür ilişkidir. Stres, sadece ortamın özelliklerinin veya kişinin mevcut durumunun 1 sonucu değil, en yalın söyleyişle bu 2 unsur arasındaki ilişkinin ortaya çıkardığı 1 sonuçtur.Burada sözü edilen ilişki birey tarafından oldukça zorlu 1 ilişki olarak değerlendirilir. Bu durumun yönetilmesi bireyin ekstra 1 çaba ve öz eleştiri yapmasını gerektirir.Stres ve stres sonrası reaksiyon kaynağına 1 örnek üzerinde incelemek için görsel üzerindeki alanlara uygun kavramı sürükleyip bırakın. Stres: Dış olay veya sadece olay olarak görünür birey tarafından ise bu tehdit ve zararlı olarak düşünülür. 

Stres sonrası reaksiyon: Birey tarafından tehdit ve zararlı olarak görünen olayın cevabı strese karşı reaksiyondur.

Stres değerlendirilmesi.Stres denildiğinde aslında stres yaratan durumların kişiler tarafından değerlendirilmesi üzerine yoğunlaşıldı. Görüyoruz.Aslında bu değerlendirme için stresin sübjektif 1 olgu olduğunu ortaya koymaktadır.Aynı durumun farklı kişiler tarafından farklı şekillerde algılanması her zaman mümkündür.Örneğin yağmur bazı kişilerde stres oluşturmaz cain bazılarında da strese neden olabilir.


Stresin yararlı yüzü pozitif stres genellikle stresin olumsuz 1 olgu olduğunu düşündüğümüz için kaçınmamız gereken 1 olay olarak görürüz. Ancak stresin olumlu tarafını da göz ardı etmemek gerekir. Yaşamda stres ve olumsuzluklar vardır. Ancak birey 1 olayda yeterli kaynaklara sahip olduğunu düşünürse.Ve içinde bulunduğu zor durum, o kişi için ulaşılması gereken veya ulaşmak istediği 1 takım şeyler içeriyorsa kişi çok büyük ihtimalle pozitif stresli hareket ediyor olacaktır. Bunun örneklendirelim: 

Everest dağı'na tırmanmak fiziki anlamda oldukça zorlayıcı ve stres verici 1 aktivitedir. Fakat hedefi bu dağı tırmanmak olan dağcılar için negatif 1 stres olduğunu söyleyemeyiz.O anda dünyanın merkezinin en tepesinde olmak ve bayrağı doruğa dikmek, dağcı için ulaşmak istediği zorlu 1 hedef ve 1 mutluluk kaynağıdır. Aynı hedef tırmanmaya gücü tutkusu olmayan bireyler için mutluluk ifade etmeyeceği gibi olumsuz stresi de beraberinde getirecektir. 


Stres çeşitleri, akut ve kronik stres.Stresin süresine ve yoğunluğuna göre akut stres, periyodik akut, stres ve kronik stres olmak üzere 3 tür stresten söz edebiliriz.


Akut stres: Hemen her gün meydana gelen kısa süren ve sağlığı tehdit etmeyen strestir. Klavyeye kahve döküldüğü anda hissettiğiniz stres, metro veya otobüsün kalabalık olması durumunda hissettiğiniz stres, önemli müşteri görüşmeleri ve işlerin sıkılaşması ve benzeri durumlarda hissettiğiniz stres.Akut stresi örnek olarak verilir. 


Periyodik Akut Stres: Akut stres düzenli olarak deneyimlemeye başladığında bireyde tükenmişlik hali ve veya şiddete yol açar. Bunların yanında kronik baş ağrıları sürekli gergin hissetme, kalp rahatsızlıkları ve benzeri durumlara neden olur. Periyodik stresimi bulguları akut stres ile aynıdır fakat daha sık yaşanır. 


Kronik Stres: Uzun vadeli zihinsel gerginlik ve veya kalıcı zorluk ifade eden yaşam koşulları sonucunda ortaya çıkar. Çok zararlıdır ve yeme bozukluğu, migren, anksiyete, depresyon, uykusuzluk ve benzeri dramatik sonuçlara yol açabilir.


Objektif bir olgu olarak stres.Stresin bireysel değerlendirme sonucu ortaya çıkıyor olması stres kavramını oldukça sübjektif ve kişiye özel bir hale getirir. Yani stres koşullar her ne olursa olsun bireysel algı ve deneyimle oldukça ilişkilidir.Ilk stres araştırmacılarından olan han Selye, her bireyin kendine ait 1 stres düzeyine sahip olduğunu keşfetmiştir. Şimdi bununla ilgili bir örnek görelim:


Tahminen 3 kişinin bir projeyi geciktirme leri bu bireylerin aynı şekilde cevap verecekleri anlamına gelmez.1 kişi bu olaydan dolayı ciddi stres altında olacak. Diğeri ise daha hafif bir stres yaşayacaktır. Üçüncü kişi ise çok rahat bir şekilde bu olaya tepkisini gösterebilecektir.Bu kişilerden her birinin kendi bünyesine ait bir stres toleransını vardır.Bir kişinin stres toleransını düşükken, diğeri daha yüksek düzeyde bir stres toleransı sınırına sahip olabilir. 


Stres Yanıt Aşamaları


Stres aslında bir dayanıklılık ve direnç unsuru olarak oldukça önemlidir. Stresli durumlara verdiğimiz tepkiler strese karşı yanıtları mıdır?Hassel ye strese yanıt sürecini 3 aşama olarak özetler açıklamalarını görelim:


Alarm Aşaması: Stresin meydana gelme ihtimali bu aşamada kişi stresli olayı hazırlanmaya başlar.


Direnç Aşaması: Stres alarm aşamasından itibaren sürmektedir. Kişi başa çıkma mekanizmalarını harekete geçirir ve stresin olumsuz etkilerine direnmeye çalışır.


Bitkinlik Aşaması: Uzun vadeli stresin mevcut olması halinde kişi direnmekten vazgeçer ve stresle mücadele etmenin diğer yollarını arar. Bu aşamada kişinin sağlığı belirli ölçüde bozulmuştur. Migren, depresyon, uykusuzluk ve benzeri sıkıntılar ortaya çıkabilir.

Stres bulguları.Stres bireyler üzerinde fiziksel, zihinsel, davranış ve duygu düzeylerinde farklı biçimlerde kendini gösterir.


Fiziksel Düzey: Alerji iştahın açılması, azalması, yüksek nabız, sırt ağrıları, baş dönmesi, kas ağrıları, uyku sorunları.


Zihinsel Düzey: Konsantrasyon bozukluğu.Endişe.Hataların çoğalması, karışık düşünme, olumsuz düşünme, zor karar verme.


Davranış Düzeyi: Dış görünüşe önem vermeme görev ve sorumluluklarından kaçınma,alkol sigara ve benzeri kullanımının artması, çekingenlik tartışmanın artması, yalan söylemek. 


Duygu Düzeyi: Sürekli dalgınlık hali,anksiyete, problemleri yok saymayı, yalnızlık, hırçınlık, güçsüzlük ve anlamsızlık duygusu.


Şimdi sıra sizde.


Stres hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır.


Stres çevre ve birey arasındaki ilişkinin bir sonucudur.


Stresin bireysel değerlendirilmesi stresle baş etmede önemli bir rol oynar. İki kişi aynı durumu tamamen farklı iki şekilde değerlendirebilir. 


Stres sadece olumsuz bir olgu değildir. Belirli stres düzeyi pozitif stres olarak kabul edilir ve kişi için uyarıcı ve ilerleyici olabilir.


Süresi ve yoğunluğuna göre akut, tekrarlayan akut ve kronik stresten söz edebiliriz.


Her bireyin strese dayanma gücü ve stresi yanıt tarzı kendine özgüdür.

 

İnsan sisteminin iyi işleyişinde stres dört yüzeyde kendini gösterir. Fiziksel düzey, zihinsel düzey, davranış düzeyi ve duygusal düzey.


Stres Altında Mısınız?


Günümüz dünyasında çalışan bireyler ciddi stres altında yaşıyorlar. Evden okula veya toplu taşıma araçlarına hızlı bit şekilde yetişmeye çalışıyorlar. Kalabalık trafikte sıkıntı yaşıyorlar. Toplantıya yetişmek için acele ediyorlar. Akşamsa eve geldiklerinde sessizlik ve dinlenmeye ihtiyaçları var. Fakat evde aile ve diğer özel sorumluluklar bekliyor.Hatta bazen aile sorumlulukları, Okul sorumluluklarından daha fazla bile olabiliyor.ö Ders ile ilgili  problemler okulda  kalıyor olabilir. Fakat evde yaşanan sorunlar ne yazık ki kolayca geride kalmaya biliyor. Bu tür durumlarda bireylerin stresli bir hayat yaşamasına neden oluyor.Profesyonel bir şekilde özel hayatı ve ders hayatını nasıl ulaştırabiliriz? Hem ders hayatımızı hem de özel hayatımızı düzgün bir şekilde sürdürürken enerjimizi nasıl koruyabiliriz? Bu sorulara yanıt verebilmek için hayatımızda strese sebep olan durumları tanımamız ve bilmemiz gereklidir. Bu konuda size destek olabilecek bir anket sunuyoruz.Bu anketler ne kadar strese maruz kaldığınızı değerlendirebilirsiniz. 

Yorumlar (1)

Targett Edu Personel
21 Jun 2022 | 14:08

Harika bir paylaşım olmuş. Ellerinize sağlık...